History of RTB
 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ หรือ RTB referral animal hospital

        ก่อตั้ง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 ภายใต้การบริหารงานโดย น.สพ.พิเศษ  อัศวหน้าเมือง และ สพ.ญ.บุษกร  โกศโยดม ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสัตว์ในเครือ 5 สาขา ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

1. โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สำนักงานใหญ่ ราชพฤกษ์ หรือ RTB Center

ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2551 เป็นสาขาที่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง สาขานี้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศูนย์ถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอลศูนย์วินิจฉัยโรคหัวใจด้วยเครื่อง Echocardiography และห้องปฏิบัติการโดยเทคนิคการสัตวแพทย์ ด้วยเนื้อที่อันกว้างขวางทำให้สาขานี้มีความสามารถในการรองรับสัตว์ป่วยใน สัตว์ป่วยวิกฤต และฝากเลี้ยง ได้เป็นจำนวน และมีห้องพักสำหรับสัตว์ป่วยติดเชื้อแยกออกอย่างเป็นสัดส่วน

 

 

 

 

 


 

 

2. โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขาบางบัวทอง หรือ RTB 2

ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2540 เปิดทำการตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 20.30 น.

 

 

 

 


 

 

3. โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขาปทุมธานี หรือ RTB 3  

ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2547 เป็นสาขาที่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง สาขานี้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์ส่องกล้องตรวจภายในหรือที่เรียกว่า Endoscope ที่มีกล้องครบทุกขนาด เป็นศูนย์ศัลยกรรมกระดูก-ข้อต่อ และระบบประสาทที่สมบูรณ์แบบ ครบวงจร ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย และสาขานี้ยังมีห้องพักสำหรับสัตว์ป่วยติดเชื้อที่แยกออกมาอย่างเป็นสัดส่วน

 

 


 

 

4. โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขาแคราย หรือ RTB Express

ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2551 เป็นสาขาที่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าห้าง Hobby lobby ตรงข้ามเอสพลานาด แคราย  RTB express สามารถให้บริการทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสาขาเฉพาะทางต่างๆ เช่น สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

 

 

 

 


 

 

5. โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขาเกษตร-นวมินทร์ หรือ RTB Extra

ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2553 เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณปากทางลาดพร้าว 71 ติด ถนนเกษตร-นวมินทร์  นอกจากนี้ RTB Extra ยังถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์กายบำบัดสำหรับสัตว์ป่วยอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

6. โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขาภูเก็ต หรือ RTB Phuket

เริ่มให้บริการ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2555 ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกในภูเก็ต และเป็นแห่งเดียวในเขตภาคใต้ของประเทศไทยที่เปิดให้บริการแก่สัตว์ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงอย่างแท้จริง

 

       

        โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ได้ชื่อว่าเป็น  RTB referral animal hospital หรือโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรับการรักษาต่อ สามารถให้บริการทางด้านการสัตวแพทย์ที่ครบวงจร ทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไป สาขาเฉพาะทาง ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน กระดูก – ข้อต่อ และระบบประสาท มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพในการรักษาสัตว์ป่วยอย่างแท้จริง ด้วยความพร้อมในการเปิดทำการตลอด 24 ชม.

        ด้วยระบบบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจร ทันสมัย มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการบริการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เพื่อเชิดชูวิชาชีพทางสัตวแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้เข้าถึงการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำของประเทศ ให้สมกับคำว่า RTB referral animal hospital

 

 

 
Copyright ©  2011-2013   RTBcenter.com   All rights reserverd. [by Krit]